9ο InfoCom Cyprus 2017

9ο InfoCom Cyprus 2017 - Digital Transformation: The Connected (R)evolution!

 Με τίτλο «Digital TransformationThe Connected (R)evolution θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 & την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus στην Λευκωσία, το 9ο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, & των MediaInfoCom Cyprus 2017 (www.infocomcy.com)

Ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες η 4η βιομηχανική επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα προδικάζουν ότι σταδιακά θα ζούμε σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο με μηχανές, τεχνητή νοημοσύνη, δίκτυα νέας γενιάς, διαδραστικότητα, έξυπνα αυτοκίνητα που θα κινούνται σε «έξυπνες... πόλεις», η Κύπρος μάλλον θα έπρεπε να ανησυχεί, καθώς η ψηφιακή ωριμότητα του νησιού, βρίσκεται σήμερα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Η επανάσταση του Digital Transformation είναι ante portas και η αποδοχή της είναι αδήριτη ανάγκη, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από τον δημόσιο τομέα των χωρών που θέλουν να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η αίσθηση είναι ότι παρά την επί μέρους πρόοδο που παρουσίασε η Κύπρος σε ορισμένους τομείς, η ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Κυπριακή αγορά προχωρά με σχετικά αργούς ρυθμούς.

Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο νησί, δείχνουν να μην είναι ακόμα έτοιμες να αξιοποιήσουν και να αποκομίσουν τα οφέλη από την χρήση  νέων  τεχνολογιών (Cloud, mobile τεχνολογίες, data analysis), που μπορούν να αυξήσουν δραστικά την αποδοτικότητά τους.

Προφανώς, δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι η γρήγορη προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα για τις κυπριακές επιχειρήσεις προβάλλει σήμερα αναγκαία, όχι μόνο για να εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται προκειμένου να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά σε κάποιο βαθμό, αποτελεί απαραίτητη συνθήκη ακόμα και για την ίδια τη βιωσιμότητα τους.

Στον αντίποδα, η αξιοσημείωτη αύξηση της συνδεσιμότητας και η περαιτέρω αύξηση της κάλυψης NGA, από επενδύσεις κυρίως του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η ενίσχυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των υποδομών δικτύων υψηλών ταχυτήτων, στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για το «ψηφιακό μέλλον» της Κύπρου.

«Αγκάθι», που αποτελεί σε μεγάλο βαθμό τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας του νησιού, παραμένουν οι Ψηφιακές Δεξιότητες οι οποίες διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονός που σημαίνει ότι είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρξουν ενέργειες και δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ο κόσμος αλλάζει: Όροι όπως «Smart Cities», Internet of Things, Cloud, Big Data Analytics, VR & AR, AI και Machine Learning καθώς και η κοινωνία του Gigabit, θα απασχολούν ολοένα και πιο πολύ την καθημερινότητά μας με «διάφανο» τρόπο μέσα από τις υπηρεσίες που θα μας προσφέρονται στην επαγγελματική ή την προσωπική μας ζωή. Όλες οι παραπάνω τεχνολογίες αλλά και η επίδρασή τους στην καθημερινότητά μας, θα αποτελέσουν το επίκεντρο του φετινού συνέδριου.

1η Ενότητα: NGA - New Generation Networks: Need for Speed!

Προχωρώντας με σταθερούς ρυθμούς προς ένα αποκλειστικά cloud-based περιβάλλον, η ζήτηση για πρόσβαση και χωρητικότητα, τόσο στο οικιακό όσο και στο επαγγελματικό περιβάλλον, θα αυξηθεί κατακόρυφα.

Η υιοθέτηση λύσεων Cloud, M2M και ΙοΤ, αλλά και η προώθηση απαιτητικών εφαρμογών, όπως π.χ. το video streaming, θα αρχίσουν να ξεπερνούν τις δυνατότητες των υφιστάμενων δικτύων.

Για να στηρίξουν αυτή την έκρηξη δεδομένων, οι πάροχοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αυξήσουν τη δυναμικότητα των δικτύων τους, πυκνώνοντας την κάλυψη και την χωρητικότητα, καθώς η πρόσβαση σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα, αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα για τη λειτουργία του οικοσυστήματος.

Με δεδομένο ότι η Κύπρος είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτει τόσο υψηλό βαθμό κάλυψης σε σταθερές υποδομές, το βάρος των επενδύσεων φαίνεται να μετατοπίζεται στην ανάπτυξη ασύρματων δικτύων νέας γενιάς, που θα ανοίξουν νέες προοπτικές στην κυπριακή αγορά και θα συμβάλλουν τόσο στην αύξηση της συνδεσιμότητας, όσο και της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άλλωστε, η βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

2η Ενότητα: Digital Transformation Everywhere: Smart Company – Smart City – e- Government 

Η τεχνολογία εξελίσσεται και φέρνει επανάσταση σε όλους τους κλάδους, σε κάθε  δραστηριότητα: Στην εταιρεία, στο σπίτι, στην πόλη, στο δημόσιο τομέα.

Η προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα είναι αδήριτη ανάγκη, επηρεάζοντας σημαντικά όχι μόνο την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά ενδεχομένως ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητα τους.

Σε ποιο βαθμό οι Κυπριακές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει το Digital Transformation; Είναι θέμα μόνο εξοπλισμού ή και κουλτούρας; Πoια είναι τα άμεσα οφέλη και ποια τα μακροπρόθεσμα; Σε ποιο βαθμό ο ψηφιακός αναλφαβητισμός αποτελεί τροχοπέδη και πως αντιμετωπίζεται αυτό;

Η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί ένα μεγάλο φάσμα δυνατοτήτων που, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγαλύτερων ψηφιακών οικοσυστημάτων. Μέσα από αυτό το πρίσμα, το όραμα ενός ευρύτερου οικοσυστήματος σε επίπεδο πόλης π.χ. που θα λειτουργεί «έξυπνα», αναβαθμίζοντας και βελτιώνοντας τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και κατ’ 'επέκταση τη ζωή των κατοίκων τους, μπορεί να μην είναι τόσο μακρινό.

Ήδη, σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις τρέχουν πιλοτικά προγράμματα σε πολλούς τομείς όπως: φωτισμός, parking, πρόσβαση, ασφάλεια, διαχείριση απορριμμάτων,  έλεγχος τροχαίας κυκλοφορίας κ.α.

Υπάρχει εύφορο έδαφος για ανάπτυξη της πρώτης έξυπνης πόλης στο νησί προκειμένου να αποτελέσει τον «πιλότο» ενός ευρύτερου σχεδιασμού για «Smart City»; Ποιες είναι οι προδιαγραφές; Ποιες είναι οι τεχνικές δυσκολίες; Ποια τα ζητήματα ασφάλειας που μπορούν να ανακύψουν; Ποια είναι σήμερα η κατάσταση και ποιες οι προοπτικές για το μέλλον;

3η Ενότητα: From Customer Service to Customer Intelligence!

Οι αλλαγές που συνεπάγεται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός σηματοδοτούν το πέρασμα από το Customer Service στο Customer Intelligence και μετατρέπουν τον Πολίτη σε Smart Citizen.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις διαφοροποιούνται αισθητά και, ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να «μετασχηματιστούν» άμεσα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Σύμμαχος των επιχειρήσεων στο εγχείρημα αυτό, είναι η τεχνολογία και η διαδεδομένη χρήση εργαλείων Big Data Analysis, η οποία τείνει να αλλάξει ριζικά το τοπίο στην εξυπηρέτηση του σημερινού πελάτη.

Πώς όμως διαμορφώνεται η συμπεριφορά του πελάτη, στο πλαίσιο του νέου τηλεπικοινωνιακού και πληροφοριακού οικοσυστήματος; Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του customer intelligence για τις εταιρείες και τους τηλεπικοινωνιακούς παροχους από τη γνώση π.χ. του πελάτη μέχρι τον σχεδιασμό «ανταγωνιστικών» προϊόντων; Πόσο βοηθάει το customer intelligence στη διατήρηση και στο loyalty του πελάτη; Ποια είναι τα σύγχρονα εργαλεία (π.χ. Social Media / e-Business / CRM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν; Πόσο digital είναι τελικά οι Κυπριακές επιχειρήσεις;

4η Ενότητα: Leaders SummitInvesting in Opportunities!

Η αγορά Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, με συνεχείς επενδύσεις και υλοποίηση σημαντικών έργων ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς, αποτελεί νομοτελειακά έναν από τους βασικούς πυλώνες της Κυπριακής οικονομίας.

Το βάρος των επενδύσεων από τους Τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εστιάζει τη δεδομένη χρονική στην αύξηση της ευρυζωνικότητας, με την υλοποίηση δικτύων νέας γενιάς, που θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την ψηφιακή αναβάθμιση της Κύπρου.

Παράλληλα, οι κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων, είναι έτοιμοι να προσφέρουν λύσεις που συνδυάζουν τόσο την καινοτομία όσο και τη συμβατότητα, αφού σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αδιάλειπτη και ταχύτερη ροή της πληροφορίας.

Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται και μια σειρά από προκλήσεις που χρήζουν αντιμετώπισης, όπως ρυθμιστικές και κανονιστικές διατάξεις, που πρέπει να συνάδουν π.χ. με τις επιταγές της Ψηφιακής Ατζέντας 2020. Πώς επηρεάζονται οι στρατηγικές και τα πλάνα των παικτών της αγοράς; Με ποιον τρόπο οι νέες προκλήσεις θα μετατραπούν σε ευκαιρία; Πώς η ψηφιοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού εν γένει, οδηγούν στο άνοιγμα νέων αγορών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης; Σε ποιο βαθμό οι επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία θα αυξήσουν το ΑΕΠ και την παραγωγικότητα;

Ποιοι συμμετέχουν:

Το συνέδριο απευθύνεται στα στελέχη και τις επιχειρήσεις της αγοράς τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των media αλλά και της τεχνολογίας γενικότερα, καθώς επίσης σε υψηλά ιστάμενα κυβερνητικά στελέχη, υπουργούς, δημοσιογράφους και opinion leaders. Η λίστα των καλεσμένων του Συνεδρίου περιλαμβάνει διεθνείς παράγοντες του χώρου, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας, στελέχη θεσμικών και ρυθμιστικών αρχών, σημαντικούς ομιλητές από την Κυπριακή και την Ελληνική αγορά όπως επίσης υψηλούς κυβερνητικούς προσκεκλημένους.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:45 – 09:30 Προσέλευση - Εγγραφές

09:30 – 10:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί

10:00 – 11:15 1η Ενότητα: New Generation Networks: Need for Speed!

11:15 – 12:30 2η Ενότητα: Digital Transformation Everywhere: Smart Company – Smart City – e- Government 

12:30 – 13:15 Διάλειμμα

13:15 – 14:30  3η Ενότητα: From Customer Service to Customer Intelligence!

14:30 – 14:45 InfoCom.CY Awards

14:45 – 16:00 4η Ενότητα: Leader’s Summit:  Investing in Opportunities!

 
Now On Air:
TLC - Waterfalls