ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ATTC

Μεγάλος διαγωνισμός από το Right ATTC Training Center!

Το Right Αviation and Travel Training Center δίνει την ευκαιρία μόνο στους ακροατές του Mix FM να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσουν 4 ολικές υποτροφίες και 8 μισές υποτροφίες στους πιο κάτω αναγνωρισμένους κλάδους:

- Travel & Tourism (Airline Cabin Crew, Customer Service in Tourism, Foundation in Travel & Tourism)

- Σεμινάρια του Leadership & Management

Στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο 3131 με την ένδειξη ATTC, Oνοματεπώνυμο, Πόλη, Ηλικία και διεκδίκησε υποτροφία στον κλάδο της επιλογής σου!

Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου aπό το Τμήμα Μάρκετιγκ.
** Χρέωση €0.52 + ΦΠΑ **

Το ποσό που οφείλουν να πληρώσουν οι τυχεροί για τα βιβλία και δικαίωμα εξετάσεων είναι ανάλογα με τον κλάδο της επιλογής τους. 

Όροι Συμμετοχής: 

1. Οι συμμέτεχοντες του Διαγωνισμού πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να κατέχουν απολυτήριο λυκείου ή να είναι απόφοιτοι οποιουδήποτε άλλου ανώτατου ιδρύματος.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί η καλή γνώση αγγλικών και η αποδοχή πληρωμής της εγγραφής, των βιβλίων, και του δικαιώματος για συμμετοχή στις εξετάσεις που αφορούν τον κάθε κλάδο. 

3. Το ποσό που οφείλουν να πληρώσουν οι τυχεροί για τα βιβλία και δικαίωμα εξετάσεων είναι ανάλογα με τον κλάδο της επιλογής τους και έχει ως εξής:    

    Α. Foundation in Travel & Tourism:  €900  (Αρχική Αξία €2850 - Έκπτωση €1950).

    Β. Airline Cabin Crew:  €800 (Αρχική Αξία €2650 - Έκπτωση €1850).

    Γ. Customer Service in Tourism:  €900  (Αρχική Αξία €2850 - Έκπτωση €1950).

    Δ. Σεμινάρια Leadership & Management: (Content provided by Harvard Business Publishing): €40 (
        Αρχική αξία για κάθε σεμινάριο €120 – Τα σεμινάρια είναι 40 στο σύνολο, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει
        ποια σεμινάρια θέλει να παρακολουθήσει)

4. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν όπως δοθούν τα στοιχεία συμμετοχής στους στο Right ATTC Training Center.
Now On Air:
-
CELEBRITY TWEETS