ATTC

Μεγάλος διαγωνισμός από το Right ATTC Training Center!

Με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στις καινούριες του εγκαταστάσεις, το Right ATTC Training Center προσφέρει μόνο για τους ακροατές του MixFM ‘μερική*’ υποτροφία στον κλάδο της επιλογής τους!

Στείλτε τώρα SMS στο 3131 με την ένδειξη ATTC, Oνοματεπώνυμο, Πόλη και Ηλικία

(Χρέωση €0.52 + ΦΠΑ)

Ισχύουν όροι και κανονισμοί.

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016.

Σημείωση:

(Το μερική υποτροφία =  Εντελώς δωρεάν τα μαθήματα. O τυχερός θα πρέπει να πληρώσει μόνο την εγγραφή και τα βιβλία του).

** H ATTC επιπλέον προσφέρει -20% σε όσους λάβουν μέρος στο διαγωνισμό!

Όροι και κανονισμοί:

1. Η Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM), μαζί με το Right ATTC Training Center προκηρύσσουν διαγωνισμό με τίτλο «Κέρδισε μερική υποτροφία στα δίδακτρα» και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς αυτών. Οι συμμέτεχοντες του Διαγωνισμού πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να κατέχουν απολυτήριο λυκείου ή να είναι απόφοιτοι οποιουδήποτε άλλου ανώτατου ιδρύματος.

2. Η Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) έχει το απόλυτο δικαίωμα τροποποίησης των όρων του Διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται ο Διαγωνισμός.

3. Ο διαγωνισμός θα δημιουργηθεί στη σελίδα του Mix FM www.mixfmradio.com/ στη στήλη ‘’Διαγωνισμοί’’ και θα κοινοποιείται επίσης από τη σελίδα του Mix FM στο Facebook.

4. Ο διαγωνισμός αρχίζει από την 3ην Νοεμβρίου 2016 στις 10:00 και τερματίζεται την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου στις 23:59? . Μετά τη λήξη της προθεσμίας οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρείται άκυρη.

5. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι μερική η υποτροφία στους κλάδους που προσφέρει το Right ATTC Training Center. Μερική υποτροφία νοείται η προσφορά των μαθημάτων εντελώς δωρεάν από τη σχολή, εξαιρουμένου της εγγραφής και των βιβλίων, τα οποία θα πρέπει να πληρώσει ο τυχερός.

6. Oι επιλογές των κλάδων που προσφέρει το  Right ATTC Training Center είναι οι εξής:

α. Foundation in Travel & Tourism: Αρχική Αξία €2850.

β. Airline Cabin Crew: Αρχική Αξία €2650.

γ. Front Desk Agent: Αρχική Αξία €2450. .

Δ. Leadership & Management –content provided by Harvard Business Publishing. Αξία €5.200. .

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν sms στο 3131 με την ένδειξη ATTC, Ονοματεπώνυμο, Πόλη & Ηλικία (Χρέωση: €0.52 ανά sms + Φ.Π.Α) εφόσον αποδεχθούν τους όρους και κανονισμούς.

8. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί η καλή γνώση αγγλικών και η αποδοχή πληρωμής της εγγραφής και των βιβλίων.

9. Συμμετοχή, η οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να θεωρηθεί προσβλητική ή δε συνάδει με τους όρους και κανονισμούς δε θα συμπεριληφθεί στο Διαγωνισμό, αλλά μπορεί και να αφαιρεθεί από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

10. Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει η Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) για να κληρώσει τον νικητή είναι τα εξής:

  • Aποστολή συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου στις 2016 στις 23:59
  • Μόνο μια συμμετοχή ανά άτομο
  • Οι συμμετέχοντες να είναι 18 ετών και άνω
  • Οι συμμετέχοντες να είναι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Να μην αποσταλεί οποιοδήποτε προσβλητικό περιεχόμενο
  • Καλή γνώση της Ελληνικής αλλά και Αγγλικής γλώσσα
  • Αποδοχή της πληρωμής για την εγγραφή, τα βιβλία αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

11. Yποψήφιες συμμετοχές, θα θεωρηθούν αυτές που θα σταλούν εντός του διαστήματος που αφορά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, δηλαδή μεταξύ των ημερομηνιών 3 Νοεμβρίου 2016 και μέχρι την 17 Νοεμβρίου στις 23:59?. Οποιαδήποτε συμμετοχή μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας και ώρας δε θα ληφθούν υπόψη.

12. Η Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) θα επικοινωνήσει με τον νικητή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω προσωπικού μηνύματος. Ο συμμετέχον στο Διαγωνισμό δίνει στην Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα (Mix FM) το δικαίωμα να δώσει τα στοιχεία του στο Right ATTC Training Center για διευκόλυνση της επικοινωνίας όσον αφορά τις διαδικασίες.

13. Οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή παράπονα σχετικά με το Διαγωνισμό να σταλούν στη Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) στη διεύθυνση Διογένους 1, Κτήριο 'Φιλελεύθερος'', 2404 Έγκωμη Λευκωσία και στο info@mixfmradio.com.

14. Παραβίαση του επίσημου Facebook Page της Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) “Mix Fm Radio” με είσοδο ή/ και προώθηση της συμμετοχής σας θα οδηγήσει στον αποκλεισμό σας από τον Διαγωνισμό.

15. Η Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) δε φέρει καμία ευθύνη εάν ο νικητής δεν πληρεί τα κριτήρια που ζητά η  Aviation & Travel Training Center, τα οποία αναφέρονται πιο πάνω.

16. Η Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) δε φέρει καμία ευθύνη εάν ο νικητής δεν έχει επιτύχει κατά τη διάρκεια της υποτροφίας ή και στις εξετάσεις του κλάδου που επέλεξε.

17. Το δώρο δεν ανταλλάζεται ή εξαργυρώνεται με χρήματα ή οποιοδήποτε άλλο δώρο, ούτε μεταβιβάζεται σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Οι λεπτομέρειες της υποτροφίας δε μπορούν να αλλαχτούν με κανένα τρόπο.

18. Εάν η Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) αντιληφθεί οποιαδήποτε παρανομία όσον αφορά τη διαδικασία συμμετοχής ή και τη διαδικασία ψηφοφορίας, φέρει το απόλυτο δικαίωμα αποκλεισμού του ιθύνοντα διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται ο διαγωνισμός, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του διαγωνιζόμενου.

19. Η Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) φέρει το απόλυτο δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται ο διαγωνισμός, ακόμη και πριν από την ανακοίνωση του νικητή.

20. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να προέρχονται από αληθινά άτομα με τα δικά τους προσωπικά στοιχεία. Στην περίπτωση που υπάρχουν συμμετοχές με αναληθή στοιχεία είναι στη δικαιοδοσία του Mix FM να αποφασίσει αν θα προχωρήσει την αφαίρεση τους από το διαγωνισμό. Αυτό μπορεί αν γίνει σε οιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.

21. Αποδεχόμενος να λάβει το Δώρο, ο νικητής επιτρέπει στον Διοργανωτή (Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ) να δημοσιοποιήσει το όνομα, την ηλικία και την πόλη διαμονής του στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter etc.), στα ΜΜΕ και στον Τύπο στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών σε σχέση με τον Διαγωνισμό. Ο νικητής περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο για περίοδο 6 μηνών από την λήξη του Διαγωνισμού.

22. Η δημόσια και κατ’ ιδίαν ανακοίνωση του νικητή θα λάβει χώρα μια φορά. Η Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) θα επικοινωνήσει με τον νικητή είτε μέσα από προσωπικό μήνυμα, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποτυχία από την πλευρά του νικητή να επικοινωνήσει με την Γ.Μ.Ν. Ραδιοκύμματα ΛΤΔ (Mix FM) ή να απαντήσει στα μηνύματα ή και κλήσεις της, στη διάρκεια 7 ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού, ο νικητής αυτόματα στερείται του δικαιώματος του δώρου.

23. Μόνο οι συμμετοχές που θα πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις να συμπεριληφθούν στο Διαγωνισμό και συνεπάγεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
Now On Air:
-
CELEBRITY TWEETS